Discount POS Software Center
Restaurant & Phở
Software

Cat Doan - Custom Software - Tel: 281-813-1135
12114 Westheimer, Houston, TX 77077

Dễ Sử Dụng

Nhanh Gọn

Chính Xác


Lấy Order nhanh và tính tiền cho khách nhanh và chính xác.

Một hệ thống tính tiền Point-of-Sale Computer Software thông dụng và rất tiết kiệm cho Nhà Hàng và tiệm Phở.

Hệ thống Restaurant & Phở Thông Dụng của Cát Đoàn - Custom Software sẽ đem đến sự đổi mới toàn diện và thực sự hữu dụng cho các nhà hàng từ quầy tính tiền vào trong bếp. Trang bị với một Computer Touch Screen và các máy PC Wireless cầm tay nhỏ (Personal Digital Assistant or PDA ) - (Optional), hệ thống có thể dùng cho hàng với số lượng lớn khách.

Hệ thống dễ dàng sử dụng chỉ cần vài ba phút quan sát là có thể làm được.

Hệ Thống Restaurant & Phở Thông Dụng đã được các thương chủ tại Houston sử dụng như: Bodard Bistro, Thuận Kiều Cơm Tấm, Phở Gà Đakao, Sàigòn One, Vũ Trường Maxim, Phở Huy, Làng Nướng HongKong, Bình Minh Quán, Schlotzsky Hwy6, Schlotzsky 290, Schlotzsky Tomball, Trish Bida, SaiGon Buffet, v.v... Muốn biết thêm chi tiết của hệ thống Restaurant & Phở Thông Dụng, xin gọi 281-813-1135.

Home