Discount POS Software Center
Checks Cashed Software
(Đổi Ngân Phiếu Ra Tiền Mặt)
Cat Doan - Custom Software
12114 Westheimer, Houston, TX 77077
Tel: 281-813-1135

Checks Cashed Software là một hệ thống Point of Sale dùng cho việc đổi ngân phiếu ra tiền mặt. 

Bằng sự phối hợp chặt chẽ với các phương tiện điện tử hiện có, hệ thống đổi tiền Checks Cashed Software của Cat Doan - Custom Software giúp bảo vệ tối đa việc làm của các thương chủ:
1) Tăng cường khả năng nhận biết các ngân phiếu có nguồn gốc không tin cậy.
2) Giải quyết nhanh chóng việc đổi tiền từ ngân phiếu cho khách.
3) Lưu giữ vĩnh viễn hồ sơ và hình ảnh của từng khách hàng qua những dịch vụ đổi tiền.
4) Tạo sự dễ dàng cho các nhân viên có trách nhiệm sử dụng Checks Cashed Software và các loại máy điện tử liên quan.

Để thực hiện đúng những điểm nêu trên, Checks Cashed Software đã dùng các loại máy điện tử thích hợp sau đây:
1) Máy lấy dấu tay (Biometrics)
2) Máy chụp hình khách (Webcam)
3) Máy lấy hình bằng lái xe (Id scanner)
4) Máy lấy hình ngân phiếu (Check scanner)
5) Máy in hoá đơn (Receipt printer)

Với một người khách mới, chỉ tốn vài phút cho lần đầu khi lăn dấu tay qua máy và lấy tên, lấy hình bằng lái, ngân phiếu. Sau đó, mỗi lần khách đến, chỉ cần lăn tay là mọi hình ảnh cá nhân, bằng lái xe và ngân phiếu, công ty từ lần trước đều hiện ra (xem ảnh cuối, bên phải.)

Checks Cashed Software sẽ tự động lấy tên tuổi, địa chỉ khách, trương mục ngân hàng, số ngân phiếu, số tiền muốn đổi. Nếu muốn biết thêm chi tiết những lần đổi tiền trước đó của khách, chỉ cần bấm nút.