Discount POS Software Center
Hair/Nails Beauty Salon Point-of-Sale Software

Cat Doan - Custom Software - Tel: 281-813-1135
12114 Westheimer, Houston, TX 77077

Dễ Sử Dụng

Nhanh Gọn

Chính Xác


Hệ thống Hair/Nails Beauty Salon của Cát Đoàn - Custom Software cung cấp mọi tiện nghi cho chủ nhân, nhân viên và khách hàng của tiệm Tóc và Nails.

Giúp nắm vững mọi hoạt động của tiệm: Từ các Services cho khách đến lợi tức do nhân viên đem lại. Biết rõ chi, thu và kiểm kê các sản phẩm bầy bán.

Nắm vững các Services và sản phẩm bán cho khách. Lợi tức đem đến từ các nhân viên. Khả năng đem khách đến tiệm. Phương cách chào hàng.

Nắm vững số khách lẩy hẹn. Hệ thống khuyến khích khách cũ trở lại và tăng khách mới.

Hair/Nails Beauty Salon sẽ giúp quý vị chủ nhân Salon các điểm kể trên và còn trợ giúp xuất sắc trong phương cách chào hàng và cạnh tranh, giữ khách cũ, đem lại khách mới.


Các Sản Phẩm Khác (Other Software)
Tiệm Giặt (Dry Cleaning & Laundry Software)
Tiệm Tóc, Tiệm Nails (Hair/Nails Beauty Salon Software)
Tiệm Cà-Phê (Coffee Shop Software)
Chợ (Super Market Software)
Đổi Tiền (Checks Cashed Software)